in

PRAVO POREKLO I ZNAČENJE TVOG IMENA: PRONAĐI SVOJE IME, SAZNAJ ODAKLE POTIČE I ŠTA ZNAČI

Poreklo i značenje imena na slovo “N” i “Nj”

NATAŠA / NATALIJA

Oba imena su nastala od latinskog “dies natalis” što znači – “dаn rođenja”, “rođenje”, “natalni”, “rodni”. Imena Nataša, Natalija i Natalia davana su deci rođenoj na Božić, na Isusov rođendan. Tako su imena Nataša i Natalija srodna imenimaz Božana, Božica.

NADA / NADEŽDA / NADICA / NADIJA / NAĐA / NADJA

Dva su tumačenja ovih imena. Po jednom je ovo ime slovenskog porekla. Kod Rusa imamo ime Nadežda, što znači “nada”, “nadanje”, a ostala imena su izvedenice. Jedno je od najstarijih ruskih imena, koje je u raznim varijantama preuzeto i u mnoge druge evropske jezike.

Postoji i tumačenje po kome su ova imena arapskog porekla. Arapi imaju ime Nadiyya što znači širokogruda, plemenita, velikodušna.

NAJDA / NAJDAN / NAJDANA

Ova imena sežu duboko u korene i tradiciju slovenskih naroda. Predstavlja starosrpsko zaštitno ime nastalo od korena reči “nađena” tj. starog glagola “najdena”.
Nekada je bio običaj da se dete ostavi na putu, obično na raskrsnici, da bi se dete i porodica spasili od uroka. Dete onda kao bude tu nađeno, i tako se prekida sa bolestima i umiranjem u porodici. Slučajni prolaznik koji bi dete našao bio onda postao kum i krstio ga, a detetu se davalo ime Najdena (Najda). Muškom detetu se davalo ime Najden ili Vuk.

NARCISA / NARCIS

Imena nastala po cvetu narcis. U grčkoj mitologiji, Narcis je mladić koji se zaljubio u svoj odraz u ogledalu. Ime označava ljubav prema samome sebi, zaljubljenost u sebe, lepotu, ljupkost, gracioznost, ali i taštinu i sunovrat. Narcissus na latinskom i Narkissos na grčkom jeziku znače sunovrat.

NASTASIJA / NASTASJA / NASTAS / NASTA

VаrijаntE imenа Anаstаsijа, Anastas. Grčkog su porekla izvedena od reči “anastasia” što znači “ona koja je uskrsnula” (anastasis = uskrsnuće, podizanje). Po narodnoj tradiciji ovo ime se davalo deci rodenoj oko Uskrsa.

NAUM

Ime je hebrejskog porijekla. Izvorno potiče od grčkog imena Naoum, ali koren i značenje ovog imena potiče od starohebrejske reči “nahum” što znači utešitelj. Biblijsko ime.

NEBOJŠA

Ime Nebojša je domaća tvorevina. Ime je nastalo od negacije glagola “bojati se”, pa mu je značenje “onaj koji se ne boji”, “neustrašivi”. Dokumentovano je u mitskoj pesmi Nebojša i Mladen iz Vukove zbirke. Ime se pominje još u srednjem veku, što svedoči i o njegovoj starini. U beogradskom Donjem gradu, na obali Dunava stoji kula po imenu Nebojša. Naziv joj datira u daleku prošlost što potvrđuju narodne pesme u kojima se pominje.

NENAD

Naše domaće ime nastalo od glаgolа “nаdаti se”, sа negаcijom, tj. “iznenaditi se”. Ime se najčešće daje deci koja su došla na ovaj svet “nenadano”, “iznenada”, kome se roditelji nisu nadali, mada ovo nije pravilo za davanje imena.

NEDA

Na našem podneblju ovo ime je varijanta imena Nedeljkа i obično se davalo deci rođenoj u nedelju – značenje imena je: rođena u nedelju. U Engleskoj ime nalazimo u ženskom obliku kao “neda, nedda, neddy” su sa značenjem “svetost”. Neda je i skraćenica veoma popularnog aboridžinskog imena Nerida što znači “cvet”. Ime je popularno u Australiji upravo zbog ovog značenja.

NEDELJKO / NEDELJKA

Imena davana deci rođenoj u nedelju.

NEGOMIR / NEGOSAV / NEGOSAVA / NEGOSLAV / NEGOSLAVA / NJEGOSAV / NJEGOSAVA /NJEGOSLAV / NJEGOSLAVA / NEGOVAN / NJEGOVAN

Sva ova imena su nastala od reči “nega” i “negovati”. Označavaju osobu koja je zdrava, negovana, mažena i pažena. U zavisnosti od nastavka “-mir”, ili “-sav”, “-slav” značenje se malo menja i može biti “onaj koji neguje slovenstvo”, “ko je negovan i slavan”, “ko živi u miru i blagostanju, zbrinut, bezbedan…

NJEGOŠ / NJEGUŠ

Muško ime crnogorskog porekla nastalo od crnogorskog plemena Njeguši, a pripisano mu je značenje onaj koji potiče, pripada ovom plemenu. Osim toga u korenu ovog imena je reč “nega”, tj. “njega”, pa pripada i grupi imena čije je značenje “onaj ko je negovan.

NERA

Ime Nera je grčkog porekla. Značenje dolazi od grčke reči “neros” što znači voda.

NORA

Ovo je skraćeni oblik imena Eleonora. Tumačenja ovog imena je više, ali je napopularnije ono koje kaže da ime znači “sjajna, blistava”.

NEVENA / NEVEN / NEVENKA / NEVENKO

Imena nastala po cvetu neven. Daju se u želji da osoba bude mladalačkog duha, da ima dug život i da dobar glas o njoj bude večan.

U Egiptu su cvetove nevena, između ostalih biljaka, koristili u procesu balsamovanja, a zbog njegovih lekovitih karakteristika, svakodnevno se koristio u nezi i lečenju kože. Svi magijski rituali u starom Egiptu, a kasnije i antičkoj Grčkoj i Rimu, započinjali su paljenjem nevena i udisanjem pare koju ispuštaju njegove latice. Verovalo se da ritual sa nevenom čoveka puni energijom Sunca.

NIĆIFOR / NIKIFOR

Imena grčkog porijekla, nastala od grčke reči “nikephoros” u prevodu pobeda i “horos” što znači nositi. Značenje imena je onaj koji donosi pobedu. Ime je hrišćаnskog svetiteljа, a kod Grka je Nike (Nika) takođe boginja pobede.

NIKITA

Nikita je žensko ime koje potiče iz grčke mitologije. Nike je bilo ime boginje, u prenesenom značenju pobednici, grčki niketas što znači pobednik. Drugi oblici ovog imena su Nike, Nika, Nikosav, Nikosava i Nikoslav. U svetu može biti i muško i žensko ime, a kod nas se daje devočicama.

NIKODIJE / NIKODIM / NIKODIN / NIKODINKA

Nikodije je muško ime nastalo od grčke reči “nikodemos”, što znači pobeda i “demos” što znači narod. u prenesenom značenju, narod pobeđuje, pobeda naroda.

NIKOLA / NIKOLAJ / NIKOLETA / NIKOLIJA / NIKODINKA / NIKOSAV / NIKOSAVA / NIKOSLAV / NIKOSLAVA / NIKOLINA / NIKŠA

Imena grčkog porekla izvedena od reči “nike” što znači “pobeda” i “laos” (kod nekih imena “demos”) – obe reči označavaju narod. Značenje imena je nаrod pobeđuje, pobeda raroda. Ime je hrišćаnskog svetiteljа. U raznim varijantama je veoma zastupljeno širom hrišćanskog sveta. U slučaju imena sa nastavkom “sava” i “slava” značenje imena je “slavljenje pobede, “onaj koji slavi pobedu”, ili “pobeda slovena”.

NINA

Po jednima, ovo je varijanta imena Angelinа, Ninoslаvа… U Evropi je Nina skraćenica imena koja se završavaju na „-ina“ kao npr. Katharina, Alina, Antonina… Na Kečua jeziku „Nina“ znači “vatra”, “žar”. U grčkom jeziku Nina je skraćenica od “Ioannina” – što je ime najvećeg grada Epira i umanjenica od “Ioanna”. Grci su još imali ime Ninos kojie je bilo naziv asirskoga grada. Na italijanskom jeziku, Nina je skraćenica od Annina i Giovannina.

NINO / NINOSLAV / NINOSLAVA

Imena nastala nastalaod prideva “nino” što znači nov, mlad i reči “slava”. U prenesenom značenju da bude mlad, svež, poznat, slavan. Na španskom njinjo znači dete. U ovom smislu, ime je srodno imenu Beba.

NIVES

Na našem podneblju ime je najzastupljenije u Dalmaciji. Došlo iz Italije a potiče od latinske reči “nivalis” (snežan, beo kao sneg), “niveus” (snežan). Ovom imenu u potpunosti odgovara ime Snežana.

NOVAK / NOVICA / NOVKO

Novak je domaće ime izvedeno od reči “nov”. U prenesenom značenju “da nam krene sve na novo” sa novorođenčetom. Ime se nalazi u manastirskim zapisima iz 14. veka što svedoči o njegovoj starini. Novak je takođe zastupljeno i kao prezime nastalo od ” novi doseljenik, novonaseljen, došljak”. To je najčešće prezime u Češkoj i Slovačkoj. Na prostorima bivše Jugoslavije prezime Novak nose Hrvati , Slovenci i Srbi.

NEMANJA

Postoji više tumačenja ovog imena, kako njegovog značenja tako i porekla. Nemanja je, po jednom od tumačenja, izvedeno od nekoliko grčkih reči koje se mogu rastaviti na: ne – ma – nya, ili izvedeno iz grčkog imena Nehemiah sa značenjem “mogući”.

Prema drugom tumačenju, ime je staroslovenskog porekla i možda nastalo od glagola „nemati“ i znači „bez poseda“.

Treća teorija je da je ime nastalo od imena grčkog boga osvete Nemesisa, kojega su još nazivali i božanstvom osvete i odmazde, jer se osvećivao za nepravedno osuđene.
Po nekima je ime hipokoristika (ime od milja, varijanta imena) od Nenаd. Ime Nemanja je prvi put zabeleženo u 12. veku kada je Stefan Nemanja (1113-1199), rodonačelnik dinastije Nemanjića, postao raški župan. Zbog toga je tradicionalno prihvaćeno kao ime koje se davalo samo vladarima, pa nije bilo zastupljeno među narodom.

NESTOR

Nestor je muško ime koje vodi poreklo od Grka. Nestor je bilo ime čestitog i umnog starca koji je postao sinonim za onoga koji se vraća kući, koji čezne za domom.

VELIKI LJUBAVNI I ŽIVOTNI HOROSKOP ZA APRIL 2021: PRVO RASKID A ONDA TI KONAČNO STIŽE PRAVA LJUBAV KOJU SI DUGO ČEKALA

13 EMOTIKONA KOJE KORISTIMO POGREŠNO: OVO JE NJIHOVO IZVORNO ZNAČENJE