in

PRAVO POREKLO I ZNAČENJE TVOG IMENA: PRONAĐI SVOJE IME, SAZNAJ ODAKLE POTIČE I ŠTA ZNAČI

Poreklo i značenje imena na slovo “T”

TADEJ / TADIJA

Značenje imena izvedeno je od latinskog imena Thaddaeus ili od grčkog Thaddaios, što znači – onaj koji je velikodušan. U aramenijskom jeziku “teadhayya” znači i duša, savest. U tom smislu ime označava savesnog, brižnog čoveka, “dušu od čoveka”.

TAMARA

Ime je hebrejskog porekla i potiče od reči “tamar” što znači – pаlmа. Biblijsko, starozavetno ime.

TANASIJE / TANASKO / TAŠKO

Muška imena nastala skraćivanjem imena Atanasije. Grčkog su porekla i znače besmrtan.

TATJANA / TANJA

Po jednima, ovo je žensko ime slovenskog porekla. Dolazi od ruskog imena Tatjana (Татьяна) što znači Vatrena kraljica.
Po drugima, ono vodi poreklo od grčke reči Titania, što znači div, džin, ili romanskih reči Titiania i Tatius, što znači veliki, ogroman.

TARA

Lično ime domaćeg porekla, nastalo po imenu reke i planine. Reka tara poznata je kao “Suza Evrope” zbog svoje bistre i čiste vode. Ime tara daje se detetu u želji da bude lepo i čisto poput reke i visoko i stameno poput planine.
Na Hindu jeziku, Tara još znači i zvezda, a na keltskom označava kulu, toranj – u svakom slučaju nešto uzvišeno, visoko…

TANKOSAV / TANKOSAVA

Složena imena domaćeg porekla. Potiču od reči “tanak” i “slava”. Značenje imena je onaj ko je čuven po vitkoj liniji, ko je vitkog, jedrog tela.
U stara vremena vitkost nije posmatrana toliko sa estetske strane, koliko sa funkcionalne – vitkost i jedrost je označavala zdravlje i sposobnost, snagu.

TATOMIR

Po jednima, ovo ime je domaća tvorevina od reči “tata”, “otac” i reči “mir”. Daje se u želji da sin jednog dana postane dobar i uzoran otac svojoj deci.

Takođe je moguće da označava i onog ko živi u harmoniji, miru sa svojim ocem, jer su u prošlosti bile česte svađe, pa čak i oceubistva i bratoubistva u borbi za vlašću.
Još jedno tumačenje otkriva da se ovo ime možda odnosi na staroslovensko božanstvo – boga Meseca i svih radnji koje se odvijaju pod njegovim slabašnim svetlom – zaštitnika skitnica, lopova, probisveta, ali i telesne i duševe okretnosti, putnika, pastira, pronalazača, trgovaca, glasnika. U tom smislu ime bi označavalo večitog putnika, ali i ljubavnika koji se u sumrak zavlači devojkama kroz prozor u postelju.

TEODOR / TEODORA / TEA / TEO / TODOR / TEODOSIJA / TEODOSIJE

Ime potiče od grčkog imena “Theodoros”, koje je izvedeno od reči “theos” (teos), što znači Bog i reči “doron”, što znači dar. Značenje imena je “dar božiji”. Po narodnoj tradiciji davalo se detetu koga su roditelji dugo i željno očekivali, pa ima ga je napokon Bog dao.

TEOFIL

Ime grčkog porekla sastavljeno od reči “teos” što znači bog i reči “filo” što znači ljubav. Značenje imena je ljubav prema Bogu, tj. onaj koji voli Boga.
Na latinskom jeziku “filius” označava sina, potomka. U ovom smislu ime se može tumačiti kao “božji sin”, potomak boga, onaj koji voli boga kao svog roditelja…

TEREZA / TEREZIJA

Ime je grčkog porekla, ali postoji više tumačenja njegovog značenja:
1. izvedeno je od imena grčkog grada “Thera” sa ostrva Santorini – u tom smislu ime znači “žiteljka grada Thera”
2. izvedeno je od grčkog “therizo ” u značenju “kositi”, ona koja vrši žetvu, koja ubire plodove.
3. izvedeno je od grčkog “theros” što znači leto, sedenje na suncu.
4. izvedeno je od grčkog “ther” što znači “ona koja ide u lov”.

TOMISLAV / TOMISLAVA

Po jednima, ova imena imaju aramejsko poreklo. Koren im je u reči “Teomo”, što znači blizanac. U tom smislu ime može značiti “blizanac slave” – onaj kome je slava u krvi, ko je rođen da bude slavan.

Po drugima, ovo ime je nastalo spajanjem narodnog imena Toma i dodatka “-slav”. U tom smislu ono jednostavno znači slavni Toma.

Po trećima je u osnovi ovih imena crkvenoslovenski izraz “tomiti”, što znači miriti, krotiti – preneseno gospodariti. Tako je značenje imena onaj ko gospodari slavom.
Česti oblici ovog imena su Tomana, Tomanija, Tomaš, Tomislavka, Tomo, Tomica, Tomko, Tomka.

TIHOMIR / TIHANA / TIHOSLAV / TIHOSLAVA / TIHOSAVA / TIOSAV / TIOSAVA / TIJANA …

Stara slovenska imena sa korenom u reči “tih”, “tiha”. Daruju se deci u želji da ne plaču, da budu mirna.

TIMOTIJE / TIMOTEJ

Ime predstavlja prevod grčkog imena Timoteos i označava onog ko voli i poštuje Boga.

TINA

Iako se ovo ime smatra samo varijacijom, tj. skraćenim oblikom imena kao što su Tijana, Kristina, Leontina… veoma dugo je u upotrebi kao samostalno ime. U zavisnosti od toga koje se ime uzima za njegov osnov, izvodi se i značenje.

TRAJKO

Trajko je muško ime domaćeg porekla. Nastalo je od glaloga trajati u značenju: da traje, da živi dugo, da bude dugovečan.

TRIFUN

Ime grčkog porekla izvedeno od reči “truphe”, što znači raskož, uživanje, bezbrižnost i “Tryphonos” što znači onaj koji živi u raskoši, onаj koji voli zаdovoljstvo i veselje. Ime je hrišćanskog svetitelja. U pravoslavnoj crkvi praznuje se 14. februara po novom, odnosno 1. februara po starom kalendaru.

TUGOMIR

Tugomir je muško ime nastalo u narodu spajanjem reči “tuga” i reči “mir” – u prenesenom značenju onaj koji čezne za mirom, koji teži miru.

TVRTKO

Tvrtko je muško ime nastalo od korena “tvrd” i daje se detetu da bude čvrsto, hrabro, otporno…

Poreklo i značenje imena na slovo “U” i “V”

UGLJEŠA

Uglješa je staro slovenosrpsko muško zaštitno ime. Vodi poreklo od reči “ugalj”, pa bi značenje imena bilo crn, mrk, taman, garav (da ga ne vide mračne sile). Postoji mišljenje da je ime nastalo iz prevoda grčkog Mauros u značenju taman, crn, garav. Može biti ime za dete crne kose i očiju.

Iako je nastalo u dalekoj prošlosti u narodu je postalo popularno tek u prošlom veku zahvaljujući narodnim junačkim pesmama u kojima se pominje despot Uglješa, vojskovođa cara Uroša koji je uživao glas najboljeg srpskog vojskovođe svih vremena, vladalac u delu Makedonije, poginuo u bici na Marici 1371. godine.

URSULA

Ursula je žensko ime latinskog porekla. Nastalo je od latinske reči “ursa” što znači medved, dok je “ursula” umanjenica istog oblika. Može označavati izuzetno veliko dete, ili želju roditelja da im kćer bude snažna i borbena kao medvedica, ali takođe i sazvežđe (Veliki i Mali Medved).

UNA

Ime nastalo po nazivu reke. Prema legendi reka Una je dobila ime od starih Rimljana. Kad su prvi put ugledali njenu živopisnu lepotu, okruženje, čuli žubor i buku njenih slapova, uzviknuli su “una!” što na latinskom znači “jedna”, “jedina”, “jedinstvena”.

UROŠ

Uroš je muško ime mađarskog porekla. Značenje imena dolazi od mađarske reči “ur” što znači gospodar, gospodin i deminutivnog nastavka. Ime Uroš su nosili mnogi srpski srednjovekovni vladari. Ono je među Srbima dugo važilo za isključivo vladarsko ime, zbog čega se u prošlosti izbjegavalo njegovo davanje običnim ljudima.

USNIJA

Usnija je žensko ime arapskog porekla. Značenje imena je lepotica.

VALENTIN / VALENTINA

Imena potiču iz latinskog jezika. Koren im je u reči “valens, valentinus” što znači zdrav, jak.

VALERIJA

Ime potiče iz latinskog jezika od reči “valere” što znači jaka.

VANA / VANESA

Vana je žensko ime latinskog porekla. Značenje imena dolazi od latinske reči “vana” što znači lagana.

Vanesa je takođe i vrsta leptira, pa tako ovo ime može simbolisati preobražaj.

VANJA

Ovo je istovremeno i muško i žensko ime. Nastalo je od imena Ivan i Ivana, pa ima isto značenje: “Bog je milostiv”.

VARVARA

Žensko ime grčkog porekla, a znači strankinja, koja nije grkinja…

VASA / VASILIJA / VASILIJE / VASILISA / VASKA / VASKO …

Imena grčkoga porekla. Značenje imena dolazi od reči “basilios”, “basileios” u značenju carski, kraljevski, kralj, kraljica. Prema novogrčkom izgovoru “b” se čita kao “v”.

VEDRAN / VEDRANA

Imena domaćeg porekla nastala od reči “vedro”, “vedriti”. Daju se deci da budu vedra, nasmejana, srećna, da im sunce obasjava pute, da im u životu sve ide lako.

VEKOSLAV / VEKOSLAVA / VJEKOSLAV / VJEKOSLAVA

Domaća imena nastala od slovenskih osnova “vek” i “slava”. Daju se u želji da deca dugo žive i da njihova slava bude večna.

VELIKA

Žensko ime nastalo od prideva “velika” uzetog za lično ime. U stara vremena krupnija deca imala su veće šanse za preživljavanje, pa je ovo ime želja roditelja da im dete bude jako, izdržljivo…

VELIMIR / VELIMIRKA

Ovo su imena domaćeg porekla, ali postoje dva tumačenja njihovog značenja. Po jednom tumačenju, imena potiču od korena “veliki” i reči “mir”. Otud ova imena izražavaju želju roditelja da im dete živi u velikom miru.
Po drugom tumačenju, ovim imenima je koren u glagolu “govoriti”. U narodu se kaže “veli” kada neko govori. Tako ova imena mogu izražavati želju roditelja da dete bude zagovornik mira, donosilac mira.

VELIZAR / VELIZARKA

Po jednom tumačenju, ovo ime je grčkog porekla. Nastalo je od grčkog “Belisarios”, što znači strela, koplje, grom.
Po drugom tumačenju, ovo ime je slovenskih korena. Nastalo je od reči “veliki” i reči “zar”, tj. “car”.

VELJKO

Ime nastalo od imena Velizar, Velimir…

VERA / VERAN / VERICA / VJERA

Imena nastala od imenice “vera”. Postoji i tumačenje da su imena nastalo od latinske reči “vera” što znači ozbiljna, istinita.

VESNA

Ime staroslovenskog porekla i znači proleće. Vesna je i boginja proleća u staroslovenskoj religiji. Proleće je narodu značilo radost, buđenje života, mladost.

VIKTOR / VIKTORIJA

Imena latinskog porekla nastala od reči “viktor” što znači pobednik / pobednica.

VIDA / VIDAN / VIDAK / VIDANA / VIDOJE / VIDOSAV / VIDOSAVA / VIDOSLAV / VIDOSLAVA

Slovenska imena kojima je u korenu reč “vid”. Otud i dva tumačenja značenja, pošto reč “vid” može da se odnosi na gledanje, očni vid, ali i na vidanje, tj. lečenje.
Tako ova imena mogu označavati onog ko dobro vidi, kome je vid izuzetno oštar. Takođe mogu izražavati želju roditelja da dete postane lekar, vidar.

VILIMON

Muško ime grčkog porekla i znači ljubljeni, voljeni. Drugi oblik ovog imena je Filemon (Philemon). Filema na grčkom znači poljubac, iskaz nežnosti…

VIŠNJA

Visnja je žensko ime domaćeg porekla. Naziv biljke višnja je uzet za lično ime. Pretpostavlja se da reč višnja potiče sa Kavkaza, a simboliše rumenilo.

VINKO / VINKA

Ime je latinskog porekla. Dolazi od latinskog oblika “Vincentius”. Latinski “vincens” (u genitivu vincentis) znači onaj koji pobeđuje.

VIOLETA

Ime Violeta je latinskog porekla. Značenje imena možemo tražiti u latinskoj reči “viola” koja označava ljubičicu, ali i ljubičastu boju. Ljubičice su takođe kod nas jedni od vesnika proleća, a proleće je našim starima simbolizovalo buđenje, život, mladost.

VIŠESLAV / VIŠESLAVA

Domaća imena nastala kombinacijom reči “visoko” i “slava”. Izražavaju želju roditelja da njihova deca budu veća čak i od sopstvene slave, da budu izuzetni i slavni junaci.

VITOMIR / VITOMIRKA

Vitomir je muško ime staroslovenskog porekla. Ime je složeno od reči “vit”, što u starom značenju znači gospodar i čestog slovenskog nastavka “mir”. Značenje imena je onaj ko gospodari u miru.

VLADA / VLADAN / VLADICA / VLADANKA / VLADETA / VLADIMIR / VLADIMIRKA / VLADISLAV / VLADISLAVKA / VLADISLAVA / VLADISAV / VLADISAVKA / VLADISAVA

Domaća imena kojima je koren u reči “vladati”. Daju se u želji da dete postane princ ili princeza, onaj ko dostojanstveno, mirno vlada…

VOJIN / VOJISLAV / VOJISLAVA/ VOJISAV/ VOJISAVA/ VOJKAN

Domaća imena kojima je u osnovi reč “boj”, “vojna”, “vojevati”. Imena namenjena budućim ratnicima i ratnicama.

VUK / VUKAJLO / VUKOSAV / VUKOSAVA / VUKICA / VUKA / VUKAN / VUKOJE / VUKOMIR / VUKOBRAT / VUKOTA / VUKAŠIN…

Zaštitna domaća imena kojima je u osnovi “vuk”. U prošlosti kada se još verovalo da reč ima dejstvo magije, nadevala se deci u funkciji zastrašivanja zlih duhova koji se klone opasnih zveri.

Poreklo i značenje imena na slovo “Z” i “Ž”

ZAGORKA / ZAGORAC

Imena domaćeg porekla koja označavaju osobu rođenu u Zagorju, žitelje Zagorja. Skraćeni oblik ovog imena je Zaga.

ZAHAR / ZAHARIJE / ZARIJA

Biblijska imena nastala od starohebrejske reči “zakarya” što znači “Bog se pominje”.

ŽAKLINA

Žensko ime francuskog porekla. Francusko ime Jacqueline je ženski oblik francuske varijante biblijskog imena Jacob (u našoj varijanti Jakov). Poreklo vodi iz starohebrejskog “ya aqob” i u prenesenom smislu znači pratilac. Po biblijskoj legendi Jakov je rađajući se uhvatio svoga prvorođenog brata blizanca Isava (Ezava) za petu i tako se rodio odmah za njim.

ZANA / ŽANA

Zana je žensko ime italijansko-venencijanskog porekla. Nastalo je od imena Zuana, u Bibliji Šošana i ima značenje lotosov cvet.
Po nekim tumačenjima, žana ne nosi isto značenje kao i žana, već predstavlja skraćenicu imena poput Snežana, Božana… koje se završavaju na “-žana”.

ŽANKA

Smatra se da je ovo ime nastalo skraćivanjem imena Božana. Tako se pretpostavlja da ime znači ona koja je posvećena bogu, božija, od Boga i slično.

ŽARKA / ŽARKO

Domaća imena čiji je koren u reči “žar, žariti”. Vatrena i sunčana imena, jer i vatra i Sunce žare, i jedno i drugo daruju život i toplotu. Ime se daje u želji da osoba bude topla, vatrena, moćna, sjajna poput vatre, poput Sunca.

ZDENKA / ZDENKO

Imena domaćeg porekla, a ima dva tumačenja od koje reči su nastala. Po jednima, koren ovih imena je u reči “zden”, “zdeti” što znači sačiniti, zdelati, uraditi, napraviti. Po tom tumačenju, ime bi značilo “stvaralac”, “onaj koji nešto pravi, stvara”.
Po drugom tumačenju, ovo ime se dovodi u vezu sa pojmom “zdenac”, što znači bunar. Bunar je sinonim za duboku, tihu vodu, izvor života, ali i svežinu, okrepljenje.
Bunar je, po verovanjima mnogih naroda, ulaz u podzemni svet. Kod nas je, međutim, uvreženo mišljenje da u njemu prebivaju duše predaka, od kojih zavisi sreća (ili nesreća); zato se u bunar baca novčić – kako bismo ih umilostivili da nam pomognu u ostvarenju naših želja.

Tako u prenesenom značenju ovo ime može predstavljati osobu koja svojim prisustvom krepi dušu, koja donosi sreću…

ZDRAVKA / ZDRAVKO / ZDRAVOLJUB

Domaća imena nastala od reči “zdrav, zdravlje”. Slovenska imena potiču često još od predhrišćanskog ili srednjevjekovnog razdoblja. Za razliku od drugih kultura, slovenska imena se nisu odnosila na bogove i oružja nego su po pravilu opisivala osobine povezane sa željom za srećan život nosioca imena pa otuda i imena kao što je i ime Zdravko.

ŽELIMIR / ŽELIMIRKA / ŽELJANA / ŽELJAN / ŽELJKA / ŽELJKO

Imena koja u osnovi imaju reč “želja”. U zavisnosti od nastavka, predstavljaju dugo željeno dete, ili želju roditelja da im dete živi u miru, ili da želi mir.

ŽIKA / ŽIKICA / ŽIVADIN / ŽIVADINKA / ŽIVANA / ŽIVAN / ŽIVANKA / ŽIVKA / ŽIVKICA / ŽIVKO / ŽIVODAR / ŽIVODARKA / ŽIVOJIN / ŽIVOJINKA / ŽIVOMIR / ŽIVOMIRKA / ŽIVORAD / ŽIVOTA…

Domaća imena koja u osnovi imaju reč “život”. U zavisnosti od nastavka predstavljaju želju roditelja da im dete preživi, da slavi život, da daruje život, da živi u miru, da preživi u ratu i slično.

ŽITOMIR

Domaće ime nastalo spajanjem reči “žito” i “mir.”Mir” je veoma zastupljen nastavak u mnogim slovenskim imenima. U prenesenom značenju ime je želja roditelja da dete bude spokojno, staloženo, zadovoljno i u miru.

Žito u našem narodu predstavlja simbol života, rađanja, plodnosti. Sa dolaskom Hrišćanstva, Žito postaje simbol smrtnog tela i besmrtne duše u svetlosti Carstva nebeskog.

ZLATA / ZLATKO / ZLATAN / ZLATANA / ZLATA / ZLATICA / ZLATANKA / ZLATOMIR / ZLATOMIRKA / ZLATISLAV / ZLATISLAVKA / ZLATOSAVA / ZLATOSAV…

Domaća imena skovana od reči “zlato”. Daruju se deci da budu vredna kao zlato, blistava, sjajna, jaka i otporna, ali i bogata…

ZONA

Smatra se da ovo ime potiče od grčkog imena Zoe, Zoja i da mu je značenje “život”.

ZORAN / ZORANA / ZORICA /ZORJANA / ZORKA / ZORA

Domaća imena skovana od reči “zora”. Uglavnom se daju deci rođenoj u zoru, u osvit dana. U prenesenom smislu daruju se deci da budu vredna – ranoranioci.

ZRINKA / ZRINKO

Imena domaćeg porekla. Značenje im dolazi od osnove “zreti” u značenju postati zrela, sazreti.

ZVEZDAN / ZVEZDANA

Domaća imena nastala od reči “zvezda”. Daju se deci u želji da budu uzvišena, blistava, sjajna poput zvezda, ili da budu rođena pod srećnom zvezdom. Mogu se davati i deci rođenoj noću ili na otvorenom, pod zvezdama.

ZVONKO / ZVONIMIR

Zvonimir je staro slevensko muško ime. Značenje imena dolazi od imperativa “zvoni, zvoniti”. U prenesenom značenju onaj ko objavljuje mir.

Zvono se uvek vezivalo za nešto uzvišeno, čak i pre dolaska hrišćanstva. Zvona su u službi zajednice i čoveka. Prate nas od prvoga do poslednjeg dana života. Zvone za slavlja, svetkovine ali i za poslednja putovanja, s nama se raduju kad ukazuju na važne istorijske trenutke.

VELIKI LJUBAVNI I ŽIVOTNI HOROSKOP ZA APRIL 2021: PRVO RASKID A ONDA TI KONAČNO STIŽE PRAVA LJUBAV KOJU SI DUGO ČEKALA

13 EMOTIKONA KOJE KORISTIMO POGREŠNO: OVO JE NJIHOVO IZVORNO ZNAČENJE