in

PRAVO POREKLO I ZNAČENJE TVOG IMENA: PRONAĐI SVOJE IME, SAZNAJ ODAKLE POTIČE I ŠTA ZNAČI

Poreklo i značenje imena na slovo “D” i “Dž”

DRAGANA / DRAGAN / DRAGINJA / DRAGICA / DRAGA / DRAGUTIN

Stara slavenska imena izvedena od reči “drag” koja je od davnina veoma zastupljena u mnogim slavenskim imenima u značenju “milo i drago”.

DARINKA / DARA

Darinka je žensko ime nastalo od reči “dar”, “darovati”. Obično se daje detetu koje kao da je božjim čudom rođeno. Ovo ime znači “poklonjen od Boga”, “dar od Boga”.

DRINKA

Drinka je žensko ime nastalo u narodu po imenu reke Drine. Označava osobu koja je poreklom sa Drine ili je nekom anegdotom vezana za nju. Muški oblik ovog imena je Drinko. Drugi oblik ovog imena je Drina.

DRENKA

Drenka je žensko ime nastalo uzimanjem naziva za veoma cenjenu lekovitu biljku dren za lično ime. Simbol je snage i zdravlja. Daje se deci kako bi se zaštitila od bolesti i darovala im dug i srećan život. Muški oblik ovog imena je Drenko. Drugi oblici ovog imena su Dren i Drena.

DANIJELA / DANIJEL

Ime potiče iz starohebrejskog jezika i znači “Bog je moj sudijа”. Na našim prostorima se ovo ime vezivalo za reč “dan”, pa se obično davalo deci rođenoj danju. Od ovog imena izvedena su imena Dana, Dane, Danela, Daniel, Danilo, Danko…

DANICA

Žensko ime Danica je ujedno i narodni naziv za Veneru (zvezda Danica), a izvedeno je iz reči “dan”. Skraćeni oblik ovog imena je Dana, Daca. U prenesenom značenju predstavlja bistru, jasnu, svetlu, besprekornu osobu, koja živi na strani svetla – daleko od sila mraka i tame. Takođe, to je ona osoba koja razdanjuje i obasjava – zrači dobrotom i istinom, iskrenošću.

DOBRILA / DOBRILO

Dobrila je žensko ime domaćeg porekla. Značenje imena dolazi od reči “dobar, dobra”. Ostali oblici ovog imena su Dobri, Dobra, Dobrana, Dobril, Dobrin, Dobrinka, Dobrinko, Dobrica, Dobro, Dobroje i Dobrota.

DUŠICA / DUŠANKA / DUŠAN

Dušan je starosrpsko ime koje vodi poreklo od reči “duh” i “duša” ili od naziva praznika Duhovi. Sinonim je dobrote i lepote. U prošlosti je izražavalo roditeljsku želju da dete dugo živi. Jedan od prvih, a možda i prvi nosilac imena bio je car Dušan iz loze Nemanjića. Ostale verzije ovog imena su Duja, Dujo, Dula, Dule, Dulin, Duša, Dušana, Dušanka, Dušica, Duška i Duško.

DOBRIVOJE / DOBRIVOJ

Stara slavenosrpska imena. Složena su od reći “dobar” i “vojnik, borac”. Ime Dobrivoje označava dobrog ratnika, dobrog borca. Pomen imena sacuvan je u zapisima iz ranog srednjeg veka što svedoci o njegovoj starini.

DAMIR / DAMIRA

Ime Damir je nastalo od dve reči: dati i mir. Ime označava onoga koji daje mir. Ime Damir možemo naći i kao tursko ime, a znači ustrajan, uporan, žilav, tvrd, nepopustljiv. Drugi oblik ovog imena Demir, Dado te ženski Damira.

DOBROMIR

Naše domaće ime složeno ime od slovenskih rečiа “dobar” i “mir”. Osnova “mir” na kojoj je izgrađeno ovo ime, veoma je zastupljena u mnogim slovenskim imenima. U prenesenom značenju ime je želja roditelja da dete bude spokojno, staloženo, zadovoljno i u miru.

DRAGOLJUB

Staro slavensko ime. Složeno je od osnova sa znacenjem “drag” i “ljubak”. Od ovog imena izvedena su imena Dragoj, Dragoje, Dragojla, Dragojlo i Dragolj.

DUNJA

Naše domaće u kojem je naziv drveta i mirisnog ploda “dunja” uzet je za lično ime. Još jedno tumačenje imena Dunja govori o tome da ono vodi poreklo od grčkog imena Eudokia, koje je izvedeno iz grčke reči eudoxia, što znači „dobar glas “ i „dobra moć rasuđivanja“. Dunja na arapskom znači “svet”.

DIJANA / DAJANA

Nastalo je od latinskog “Diana”. U rimskoj mitologiji ovo je ime boginje lova, personifikacija meseca, svetlosti, plodnosti. U grčkoj mitologiji joj odgovara Artemida.
Stariji oblik imena – Divijana vezuje se uz reč “divus, diva” što znači bog, boginja i “divinus” što znači božanski, nebeski.

DEJANA / DEJAN

Staro slavensko ime. Pretpostavlja se da potiče od staroslovenske reči “dejati” što znači “činiti, raditi” ili od staroslovenske reši “des” u značenju “desiti se”. u prošlosti reč “des” bila je jednaka današnjem znacenju reši “sreća” (dobra ili zla).
Takođe postoji mišljenje da vodi porijeklo iz latinskog “Dea” što znači “boginja” ili “Deus” u znacenju “Bog, božanstvo”. Od ovog imena izvedena su imena Dejana, Dejka i Deka.

DALIBOR / DALIBORKA

Staroslavensko i češko ime. Složeno je od osnova sa značenjem “daleka” + “borba, rat”. Od ovog imena izvedena su imena Daliborka, Daliborko i Daša. U prenesenom značenju ono predstavlja osobu zaštićenu od ratova, sukoba, neprilika.

DAVOR / DAVORKA

Ime vodi poreklo od starog uzvika čuđenja, radosti, pretnje i žalosti. Smatra se imenom božanstva rata u staroslovenskoj mitologiji. Od ovog imena izvedeno je ime Davorin, Davorjanka, Davorka, Davorko.

DENIS / DENISA

Denis je muško ime nastalo od francuskog Denise. može biti i turskog porekla nastalo od reči “deniz” što znači more. Vezuje se i za grčkog boga vina, grožđa, plodnosti, uživanja i ekstaze – Dionisa. Ženski oblik ovog imena je Denisa. Iz ovog imena izvedna su imena Danisa, Danis.

DAMJAN / DAMIJAN / DEMJAN / DAMJANKA

Damjan je muško ime a dolazi od latinskog oblika Damianus. Potiče od grčkog imena Damjanos. Osnova mu je glagol “damazo” – krotim, prisiljavam, pobeđujem. Drugi oblici ovog imena su Damnjan, Damjanka, Damljan, Damnjanka, Damjana.
Na ovim prostorima se vezuje i za biljku tamjan – aromatičnu smolu lekovite i obredne biljke koja pročišćava, ovsveštava, rasteruje zle duhove. Tamjanika je i vrsta grožđa koja se uzgaja u Srbiji i Makedoniji.

DAVID / DAVIDA

David je ime starozavetnog vladara – drugog i najvećeg kralja Izraela. Ime potiče iz starohebrejskog “Dawidh” što znači “voljen, ljubljen, prijatelj, ljubimac”.

DESANKA / DESA

Staro slavensko ime izvedeno od reči “des” što je osnova reči “desiti se”. Nekada je značenje reči “des” označavalo sreću, ali ne samo onu dobru nego i lošu.

DUBRAVKA / DUBRAVA

Ime Dubravka je žensko ime koje nastalo od imenice dubrava, sa značenjem dub dubova šuma tj. hrastova šuma. Hrast i u hrišćanstvu, kao i u pagansko doba važi za sveto drvo.

DUDA / DUDIJA

Po jednom tumačenju ovo je žensko ime persijskog porekla i znači “papagaj”.
Po drugom tumačenju reč je o imenu izvedenom od reči “dubrava” što označava gaj, šumarak, hrastovu šumu. U tom smislu, nosilac ovog imena je vezan za prirodu. U prenesenom značenju on je šumska osoba.

DESIMIR / DESIMIRKA

Staro slovensko muško ime nastalo spajanjem glagola “desiti” i imenice “mir”. Ovo ime se daruje u želji da osoba koja ga nosi živi u miru, sreći i blagostanju. Od ovog imena izvedeno je ime Desimirka.

DIMITRIJE / DMITAR

Dimitrije je muško ime grčkog porekla. Potiče od imena Demetrios što znači zemljin rod. U grčkoj mitologiji, Demetra je boginja žita i plodnosti, njegovateljica mladih i zelene zemlje, čuvarka braka i svetog zakona.
Dimitrije je i ime hrišcanskog mučenika Svetog Dimitrija Solunskog Mirotočivog. U srednjem veku Sveti Dimitrije je poštovan kao jedan od najvažnijih pravoslavnih vojovnika među svetiteljima. U Srbiji se sveti Dimitrije praznuje i kao krsna slava Mitrovdan.
Ostali oblici ovoga imena su Dimitrij, Dimitrija, Mita, Mitar, Mitko i Mitra.

VELIKI LJUBAVNI I ŽIVOTNI HOROSKOP ZA APRIL 2021: PRVO RASKID A ONDA TI KONAČNO STIŽE PRAVA LJUBAV KOJU SI DUGO ČEKALA

13 EMOTIKONA KOJE KORISTIMO POGREŠNO: OVO JE NJIHOVO IZVORNO ZNAČENJE