in

PRAVO POREKLO I ZNAČENJE TVOG IMENA: PRONAĐI SVOJE IME, SAZNAJ ODAKLE POTIČE I ŠTA ZNAČI

Poreklo i značenje imena na slovo “I”

IGNJAT / IGNJATIJE / IGNJATIJA

Muško ime nastalo od grčke reči “ignatios” što znači ognjeni, vatreni i latinskog “Ignatius” tj. izvorno iz “igneus” u znacenju “oganj, vatra”.

IGOR

Postoji par različitih tumačenja značenja ovog imena:
Prema jednima, ime potiče iz staroskandinavskog “Ingvar”, tj. od ” Yngvi” (ime skandinavskog boga plodnosti) + “varr” u značenju “čuvati, štititi”. U prevodu dakle Igor znači – sačuvan od boga, onaj kojeg čuva bog.

Smatra se takođe da muško ime Igor potiče od švedskog imena Ingwar. Pretpostavlja se da je na teritoriju Rusije stiglo posredstvom Vikinga, a odatle nakon seobe Srba stiže i do naše teritorije.

Bukvalno prevedeno sa švedskog ime Ingwar znači “onaj koji je prijatelj mora”, ali i “borac, ratnik”. Ne treba zaboraviti činjenicu da su nekada borci smatrani vrlo važnim za opstanak čitavog naroda, a sama činjenica da je nosilac ovog imena smatran prijateljem mora značilo je da je reč o izuzetno hrabroj osobi.

IBRAHIM

Ime je arapskog porekla. Značenje imena je – otac naroda, otac mnoštva. U Bibliji je to Abraham.

IGBALA / IGBAL

Ime arapskog porekla. Izvedeno od imena Ikbala / Ikbal. Značenje imena je: sreća, uspeh.

ILIJA / ILIJANA / ILIJAS

Biblijsko ime. Potice iz starohebrejskog “Eliiahu”, izvorno iz “eliyahu” u značenju “Jehova je mog Bog”. Tako se zvao jedan od četvorice “velikih” starozavetnih proroka, kod nas Sveti Ilija Gromovnik, koji je u narodnoj tradiciji nasledio paganskog slovenskog boga – gromovnika Peruna. Prisutno je širom hrišcanskog sveta pa i kod muslimana u obliku Iljas. Kod nas je zastupljeno u svim krajevima ali nikad nije bilo u vrhu popularnosti. Od ovog imena izvedena su imena Ika, Ile i Ilinka, Ilina.

ILONKA

Ilonka je ženkso ime modifikovano od imena Elena, Helena. Potiče od grčkih reči Elene, Helene, izvorno hele u značenju sjajna, blistava. Drugi oblici ovog imena su Ilona, Jelena, Jeka, Jelenica, Jelenka, Jecka, Lela, Lenka i Lenče.

IVAN / IVANA / IVANKA / IVA / IVO / IVKA / IVKO / IVONA / IVICA

Ime Ivan je došlo preko grčke i latinske verzije, a originalno je u hebrejskom jeziku Johanan (Jehohanan), sastavljeno od Jahveh (Bog) i hanan (milostiv), dakle Bog je milostiv. Ostali oblici ovog imena su: Ivanko, Itan, Itana, Ivano, Ivkica…

Od starina je prisutno u hrišćanskom svetu. Ivan je isto što i Jovan. Počevši od Jovana Krstitelja, jevrejskog proroka i Jovana, pisca četvrtog jevanđelja i Apokalipse, bilo je često ime vizanstijskih, nikejskih careva, vrhovnih poglavara Rimokatoličke crkve, značajnih teologa, kraljeva i drugih. Biblijsko je i kalendarsko ime. Među poznatim iz prošlosti su nekoliko velikih moskovskih knezova koji su ostavili značajan trag u istoriji ruskog naroda.

Prvi krunisani ruski car od 1547. godine poznat po nadimku “Grozni” nazivao se punim imenom Ivan IV Vasiljevič. Od ovih imena izvedena su mnoga druga i to Vanja, Žaneta, Iva, Ivana, Ivanka, Ivanko, Ivka, Ivkica, Ivko, Ivna, Ivo, Ivona, Jan, Jane, Janča, Jova, Jovana… U raznim varijantama ime je veoma je često kod svih hrišćanskih naroda. Kod Poljaka, Slovaka i Čeha Ivan je javlja u formi Jan a kod Mađara u “nacionalnoj varijanti” Janoš.

IMAN

Ime je arapskog porekla i značenje imena je “verovanje”, “vera”. U francuskom govornom području se koristi varijanta Imen.

IMRAN

Ime je arapskog porekla i znači dug život, dug životni vek, dugovečnost. U Turskoj se ovo ime koristi i kao muško i kao žensko.

INA

Postoji više tumačenja značenja ovog imena. Ono može biti stara skraćenica od Inokentije (Inocentije) ili od imena koja se završavaju na “ina” tipa Agripina, Katarina itd. Postoji mišljenje da je preuzeto ime morskog božanstva iz helenske mitologije. Takođe može biti: 1. Latinskog porekla i izvedenica od Divine, sa značenjem “božanska, božanstvena”, 2. Persijskog porekla i izvedenica od Jasmina, po cvetu. 3. Grčkog porekla i izvedenica od Ekaterina, sa značenjem „ona je čista i mudra“.

INES

Žensko ime Ines je latinski oblik grčkog imena Hagne, izvedenog iz grčke reči Hagnos, što odgovara današnjem imenu Agnes sa značenjem kreposna, sveta, nedužna, nevina, čista, vrla. Na latinskom je “Agnus” jagnje, božje jagnje je sinonim za vernika, pokornog slugu božjeg, jer se hrišćani nazivaju stadom božjim. Iz ovog imena izvedeno je ime Inesa.

IRENA

U grčkoj mitologiji Irena je boginja mira, a grčka reč “eirene” znači mir. U prevodu ime znači – mirna, spokojna. Skraćeni oblici ovog imena su Eni, Ena, Eni, Irna.

INOSAVA / INOSAV / INOĆENTIJE

Ova imena su nastala od grčke reči “innokentios” što znači bezgrešan. U prenesenom značenju to je onaj koji je čedan.

IRMA

Ime je nemačkog porekla. Nastalo je skraćivanjem imena koja počinju sa “Irm”, npr. od Irmgard, Irmhild… U osnovi mu je staronemačka reč “irmin”, što znači “velika, sveobuhvatna, kompletna”.
Na sanskritu Irma ima sasvim drugo značenje. Ona tada označava “konstantno kretanje”, “vetar”.

IZABELA

Po jednom tumačenju, ovo je varijacija na ime Elizabeta (Bog je savršen).
Po drugom, ovo ime u sebi sadrži reč “iza”, koje je isto što i “isa”. Isa je naziv za Isusa u Islamu, a reč “bella” na italijanskom i latinskom jeziku znači lepa. Isabella, Izabela, Izabel… je ime koje se daje devojčicama sa željom da budu lepe i čiste, tj. lepe kao Isus.

ISAK

Isak je muško, Biblijsko ime starohebrejskog porekla. Značenje imena dolazi od “yishaq” u značenju “On (bog) se zasmejao”. Prema Bibliji, Isak je sin Avrama koga je bog stavio na iskušenje njegove vernosti i vere da prinese svog sina kao žrtvu. Drugi oblik ovog imena je Izak, Isko.

Nagoveštaj Isakovog rođenja starcu Avramu izaziva smešak na usnama i majka Sara, kad čuje vest o rođenju, ne može a da se ne nasmeši. Otuda i značenje imena. Ovo ime je zastupljeno u raznim varijantama i kao hrišćansko, jevrejsko i islamsko od najstarijih vremena do danas.

ISMET

Ime arapskog porekla. Značenje imena je – negrešenje, nepogrešivost, očuvanost, neporočnost, nevinost, čistota.

ISKRA

Ime je novijeg datuma i nastalo je od imenice “iskra”, što predstavlja varnicu, žar. U prenesenom značenju ovo ime se daje sa željom da detetov život bude blistav poput srca svetlosti. Iskra takože označava početak, osvetljenje, moć svetlosti, nešto dobro što se iznenada dogodi, pa može biti ime i za neočekivano dete ili se misli na to da je detetovo rođenje donelo iskru u dom – svetlost, ognjište, sreću.

ISIDOR / ISIDORA

Ime Isidor je izvedeno od grcke reči “Isidoros” koja znači “poklon za Isis” (Isis, Isida, Izida je bila egipatska boginja – zaštitnica zemljoradnje, a “doron” znači “dar, poklon”). Ova imena su popularna širom hrišcanskog sveta od najstarijih vremena do danas. Od ovih imena izvedena su imena Isa, Isica i Iso.

ISTOK

Po jednom tumačenju ovo ime je vezano za stranu sveta – onu na kojoj se rađa Sunce. Po tom tumačenju se ime daje u želji da osoba živi u svetlosti, donosi svetlost gde god da dođe, da razdanjuje, pobeđuje mrak, i greje blagošću.
Po drugom tumačenju u osnovi ovog imena je “tok”, “istakati”, “izvor”. Ime je vezano za vodu i označava početak (može biti ime za prvo dete), izvor života, čistotu (kao što je voda najčistija na izvoru), začetnika.
Ime tako u sebi nosi nekoliko moćnih simbola: Sunce, blagost, rađanje, vodu…

IŠTVAN

Za ovo ime kažu da je samo drugačija varijanta imena Stefan, što znači kruna, krunisan, ovenčan, krunisan cvećem. Takođe se navodi i mađarsko porekl imena u značenju cvetni danak. U oba slučaja reč je o cveću.

Ime Stefan nosili su mnogi kraljevi: engleski, mađarski, srpski i poljski. Po Stefanu Nemanji, svi kraljevi dinastije Nemanjić su svom imenu dodavali ime Stefan.
Neke od varijacija imena su: Steva, Stevica, Stevo, Stepa, Stipe, Pišta, Stiven, Stiv, Esteban.

ISUS

Isus je muško ime hebrejskog porekla i znači “Bog spašava”. Ime hrišćanskog otelovljenog boga Hrista.

IZVORINKA

Izvorinka je žensko ime koje je nastalo od imenice izvor. Drugi oblik ovog imena je Izvorka. Označava početak, čistotu, izvor života, pa u prenesenom značenju još i plodnost. i bistrinu, istovremeno tananost i veliku snagu.

IRIS

Ovo ime se može davati i muškoj i ženskoj deci. U grčkoj mitologiji Iris je glasnica bogova i njen simbol je duga – ona je ta koja prelazi iz jednog u drugi svet, iz sveta bogova u svet ljudi, koja povezuje, premošćuje. Iris je takođe ime cveta.

U svakom slučaju ime se vezuje za lepotu, mirisnost, raskoš boja, božanstvenost, a ne smemo zaboraviti ni magijsko svojstvo duge da menja pol bića koja ispod nje prođu. Možda otud potiče i unise*sualnost ovog imena. Ime tako još simboliše preobražaj, transformaciju, ali i pojavljivanje sunca, oglašavanje boga.

IDA

Ime Ida je nordijskog porijekla. Značenje imena dolazi od nemačkog imena Ida koje je nastalo od staronordijskog “id” što znači rad.
Po drugom tumačenju, ovo ime je samo skraćenica od imena poput Simonida.
U trećem tumačenju se ime Ida posmatra kao tvorevina nastala od latinske reči “Idus” koja označava datum svetkovine boga Marsa – boga rata, vojske. U ovom smislu se daje ženskoj deci kako bi bila čvrsta poput ratnika. Označava ratnicu, ženu izuzetne snage i izdržljivosti, mušku ženu…

IRINEJ

Ime je grčkog porijekla i znači “mirаn”. Ovo je ime hrišćаnskog svetiteljа.

IKONIJA

Ovo ime vodi poreklo iz grckog “eikon” što znači ikona, slika sveca. U prenesenom značenju prelepa, prekrasna, lepa kao ikona, ona pred kojom padaju na kolena.

Poreklo i značenje imena na slovo “J”

JOVAN / JOVANKA / JOVANA / JOVICA / JANOŠ

Ime Jovan je proizašlo iz latinskog imena Johanes (Johannes), koje je došlo od grčkog imena: Johanes, a ono od hebrejskog imena Johanan. U prenesenom značenju predstavlja onoga kome se Bog smilovao, “u milosti Jehovinoj”. Od starina je ovo ime sveprisutno među hrišćanskim svetom. Počevši od Jovana Krstitelja, jevrejskog proroka i Jovana, pisca četvrtog jevanđelja i Apokalipse, bilo je često ime vizanstijskih, nikejskih careva, vrhovnih poglavara Rimokatoličke crkve, značajnih teologa, kraljeva i drugih. Biblijsko je i kalendarsko ime.

Jovan je isto što i Ivan (pogledati poreklo imena Ivan).
Prvi krunisani ruski car od 1547. godine poznat po nadimku “Grozni” nazivao se punim imenom Ivan IV Vasiljevič. Od ovih imena izvedena su mnoga druga i to Vanja, Žaneta, Iva, Ivana, Ivanka, Ivanko, Ivka, Ivkica, Ivko, Ivna, Ivo, Ivona, Jan, Jane, Janča, Jova, Jovana… U raznim varijantama ime je veoma je često kod svih hrišćanskih naroda. Kod Poljaka, Slovaka i Čeha Ivan je javlja u formi Jan a kod Mađara u “nacionalnoj varijanti” Janoš.

JOSIP / JOSIPA / JOSIF / JOZEFINA

Ime Josip je među najpopularnijim imenima u hrišćanskim narodima. Njegov oblik nam dolazi preko grčkog i latinskog jezika. Koren mu je u hebrejskom imenu Johosef, složenom od dve hebrejske reči: “Jo”, što je skraćenica od Jahve (Bog) i glagolskog oblika “jasaf” (dodati, umnožiti). Ime zapravo znači: Bog neka doda (umnoži)! Drugi oblici ovog imena su Jozefina, Josif, Jozica, Joša, Joso, Joža, Jozo i Joško. Daje se detetu sa željom da živi u izobilju.

JADRANKA / JADRANKO

Ime se odnosi na Jadran, Jadransko more. Daruje se detetu rođenom na moru, ili onome ko na Jadranu i od Jadrana živi. Značenje mu je: “biti širokog srca, pogleda”.

JUGOSLAV / JUGOSLAVA

Jugoslav je muško ime novijeg datuma nastalo u narodu, prema nazivu bivše države Jugoslavije. Pretpostavlja se da se pojavljuje negde u 18. veku sa stvaranjem države Jugoslavije. Osim toga, predstavlja složenicu dve reči “jug” i “slav” koje označavaju Južnog Slovena, tj. odnosi se na poreklo i pripadništvo južnoslovenskim plemenu. Drugi oblici ovog imena su Jugosav, Jugosava i Jugosavka.

JASNA

U ovom imenu nema nikakvog skrivenog značenja. Sve je jesno kao dan. Ime je nastalo od prideva “jasan” i daruje se detetu da bude svetlo, sjajno, bistro, na strani svetlosti…

JELENA

Jelena je isto što i Helena (pogledati značenje imena Helena) – izvorno iz grčke reči “hele” što znači “sunčeva svetlost, sjajna, blistava”. To je bilo ime najlepše žene na svetu, Jelene Trojanske.

U novije vreme se ovo ime vezuje i za životinju jelen i u tom smislu je takođe simbol lepote, gracioznosti, raskoši…

Od ovog imena izvedena su imena Ela, Elena, Jeka, Jelenica, Jelenka, Jecka, Lela, Lena, Lenka, Lenče…

JORDANKA

Ime je nastalo po svetoj reci Jordan. Biblijsko je ime i ima hebrejsko “nehar hayarden” i arapsko “nahr al-urdun” poreklo. Prema Bibliji, u reci Jordan je kršten Isus. Rasprostranjeno je širom hrišćanskog sveta od najstarijih vremena do danas. Istoimeno prezime je poznato u Evropi i svetu – Jordan, Džordan…

JORGOVANKA

Jorgovanka je žensko ime nastalo u narodu gde je ime divljeg cveća uzeto za lično ime, smatra se da će osobe koje nose ovo ime biti lepe, nežne i mile.

JAGODA / JAGODINKA

Još jedno ime nastalo uzimanjem naziva za biljku, tj. njenog sočnog i mirisnog ploda, za lično ime. Postojanje ovog imena posvedočeno je u 13. veku.

JULIJA / JUCA / JULKA / JULA / JULIJANA / JULIJAN

Julija je žensko ime grčkoga porekla. Značenje potiče iz grčkog Ioulianos, latinskog Julianus u značenju blistav. Porodično je ime poznate rimske patricijske kuće iz koje je bio i slavni Gaj Julije Cezar. Ovo prezime je poznata rimska porodica dobila po legendarnom praocu Julu, koji je prema legendi sin trojanskog junaka Eneje. Po Cezaru je i mesec Jul dobio ime, pošto je to mesec njegovog rođenja. Po njemu je nazvan stari kalendar (Julijanski) koji je 46. godine p.n.e. izveo reformu dotadašnjih kalendara. U raznim varijantama ovo ime je rasprostranjena širom hrišćanskog sveta.

Ime se takođe vezuje za Šekspira i njegovu dramu “Romeo i Julija”.

JELISAVETA

Jelisaveta je žensko, biblijsko ime nastalo od starohebrejske reči “eliseba” – “el” i “seeba” u prevodu znači “Bog je moja zakletva”, “Bogu se klanjam”. Od starine je zastupljeno u gotovo svim jezicima hrišćanske civilizacije. Drugi oblici ovog imena su Jelisavka, Saveta i Cajka.

JAKOV / JAKOB

Ime je hebrejskog porekla izvedeno od starohebrejskog imena Ja aqo koje vodi značenje od starohebrejske reči koja znači “peta”. Po biblijskoj legendi Jakov je rađajući se uhvatio svoga prvorođenog brata blizanca Isava (Ezava) za petu kako bi se rodio. Jakov je biblijsko ime – u Novom zavetu se više osoba zvalo ovako, od toga dva apostola. Ime je u raznim varijantama rasprostranjeno kao hrišćansko, jevrejsko i muslimansko ime. U srednjem veku nosilo ga je u obliku James (Džejms) više škotskih kraljeva i dva engleska iz dinastije Stjuart. Među Slovenima na Balkanu ime se javlja u 13. veku. Od ovog imena izvedena su imena Jaketa, Jakota, Jakša i Jaša.

JELICA

Jelica je domaće žensko ime nastalo od naziva zimzelenog drveta jele, koji je uzet za lično ime. Daje se u želji da dete bude visoko, vitko i stameno poput vite jele. Ostali oblici ovog imena su Jelika, Jela i Jelka.

JABLAN / JABLANA / JABLANKA

Starosrpsko ime. Naziv visokog drveta, koje je simbol stasitosti, uzet je za lično ime.

JAGOŠ

Ovo je starocrnogorsko ime. Njegovo tačno poreklo nije izvesno. Značenje koje mu se pripisuje je “jadan, žalostan, nesrećan”. Obično se nadevalo detetu rođenom posle očeve smrti ili kome je majka umrla pri porođaju.

JAMEZDIN

Postoji urbani mit po kome je ovo ime nastalo po imenu poznatog glumca Džejms Din -a (James Dean). Tako se pretpostavlja da je ime novija tvorevina i spada u pomodna imena. Tako se zvao pevac folk muzike koji se pominje u filmu “Kako je propao rock ‘n’ roll”.

JANEZ

Janez je muško ime skandinavskog porijekla. Izvedeno od imena Janes. Značenje imena je: onaj koji govori. Označava veštog govornika. Reč je u stara vremena ima i magijsku moć. Na kraju krajeva i biblijski Bog stvara svet rečju. Tako se smatralo da osoba vešta sa rečima ima veliku moć u svojim rukama.

JANIĆIJE

Janićije je muško ime jevrejskog porjekla znači “nosilac božije blagodeti”. Drugi oblik ovog imena je Janiđije.

JAŠAR

Jašar je muško ime turskog porekla. Označava onog ko privređuje.

JASMIN / JASMINA / JASMINKO / JASMINKA

Imena nastala po cvetu jasminu. Ime je persijskog porekla izvedeno od reči “Yasaman”, što je naziv belog mirišljavog ukrasnog cveta, a sama reč ima značenje “čulnost ljubavi”. Ime je iz persijskog jezika preko Španije preneseno u Evropu. Po narodnom običaju izbor cvetnog imena predstavlja izraz roditeljske želje da dete bude lepo, nežno, milo, ljupko i prefinjeno. Ime je u raznim varijantama zastupljeno kod gotovo svih evropskih naroda. U Engleskoj i Nemačkoj je Jasmin veoma često žensko ime. Od ovih imena su na našem podneblju izvedena imena Jasko, Jaca, Minesa, Minica i Minka.

JASEN / JASENKA

Ime nastalo po Jasenu – drvetu koje je poznato kao “Stablo starog sveta”. Ono je ispunjeno drevnom mudrošću i čarolijama. Ono je simbol moći koja se dobija kroz odricanje i borbu. Kroz vekove jasen je materijal od koga je sačinjen čarobni štap ili štap mudraca. Kad vas jasen doziva, on želi da vas podseti da vaš život ne treba biti ograničen samo na nužne stvari i materijalne stvari. Vaš bi život trebalo da je ispunjen smislom, maštanjem i srećom.

JAVOR / JAVORKA

Ime nastalo po imenu drveta javor i označava snagu i otpornost. Povezuje se još sa dostojanstvom i dobrotom. Javor je i simbol praktične magije i misterije, pa se nosiocu ovog imena želi da postane čudotvorac, mag, stvaralac, iscelitelj.

JEREMIJA

Jeremija je muško ime nastalo od starohebrejske riječi “yirmayahu” što znači uzdizati se i “Jehova” (Bog). Značenje imena je “Bog uzdiže”, ili “onaj koji uzdiže boga”, “onaj koga bog uzdiže”, “onaj koji se uzdiže do boga”. Skraćeni oblik ovog imena je Jerko. Biblijsko je ime i u raznim varijantama je zastupljeno širom hrišćanskog sveta od najstarijih vremena do danas. Kalendarsko je ime.

JEVROSIM / JEVROSIMA

Ime je nastalo od grčke reči “euphrosynos” što znači radost i u prenesenom značenju predstavlja onoga koji je veseo, radostan, srećan.
Kalendarsko je ime u formi Efrosin. Jevrosima je ime jedne od tri Gracije – niža božanstva u helenskoj mitologiji, milostive dobročiniteljke, kćeri Zevsa i Eurinome.

JEZDIMIR / JEZDIMIRKA

Ime nastalo u narodu spajanjem reči “jezditi” i reči “mir” i predstavlja želju roditelja da njihovo dete bude donosilac mira, glasnik mira, ili dobar putnik, onaj kome je životni put miran.

JUGOMIR

Jugomir je muško ime nastalo u narodu spajanjem reči “jug” i reči “mir”. Predestavlja onog koji donosi mir sa juga, ili na jug.

JEFIMIJA

Ime je grčkog porekla, nastalo od imena “Euphemia”, što znači “pristojna, blagoprijatna, uzvišena”, “koja lepo peva molitvene pesme”, “ona koja govori dobro”. Iz prošlosti je ostala poznata Jefimija, žena despota Uglješe. Posle pogibije muža na Marici 1371. godine živela je kod svoje rođake, kneginje Milice, a posle Kosovske bitke 1389. godine zakaluđerila se i živela u manastiru Ljubostinja. Godine 1402. izvezla je zlatom na svili “Pohvalu knezu Lazaru”.

Od ovog imena nastala su imena Eufinija, Fema i Femka.

JEREMIJA

Jeremija je muško ime nastalo od starohebrejske reči “yirmayahu” što znači uzdizati se i Jehova (Bog). Predstavlja onog ko uzdiže boga, ili koga bog uzdiže, ili ko se do boga uzdiže (vrlinom). Ime je biblijskog proroka autora Jerimijade i u raznim varijantama je zastupljeno širom hrišćanskog sveta od najstarijih vremena do danas. Kalendarsko je ime.

VELIKI LJUBAVNI I ŽIVOTNI HOROSKOP ZA APRIL 2021: PRVO RASKID A ONDA TI KONAČNO STIŽE PRAVA LJUBAV KOJU SI DUGO ČEKALA

13 EMOTIKONA KOJE KORISTIMO POGREŠNO: OVO JE NJIHOVO IZVORNO ZNAČENJE