in ,

INDIJSKI GURU OTKRIVA: ZAŠTO POSTAJETE ZAROBLJENICI SVEGA ČEGA SE ODREKNETE

Svaki put kada se nečega odričete, sami sebe varate. Svaki put kada se nečega odričete, zauvek se vežete na tu stvar.

Jedan indijski guru rekao je: “Svaki put kada ka meni dođe prostitutka, ne govori ni o čemu drugom osim o Bogu. Kaže da joj se zgadio njen život i da želi Boga. Ali svaki put kada sveštenik dođe ka meni, ne govori ni o čemu drugom osim o seksu.”

Tako je to, kada se odreknete neke stvari, postajete njen večni zarobljenik. Kada se borite protiv neke stvari, ostajete za nju večno vezani. Dok god se protiv nje borite, dajete joj moć. Dajete joj toliko moći koliko sami ulažete u borbu protiv nje. Prvo što treba uraditi je da dođete u dodir s negativnim osećanjima kojih čak niste ni svesni. Mnogi ljudi imaju negativne osećaje kojih nisu svesni. Mnogi ljudi su potišteni, ali nisu toga svesni. Tek kada osete šta je veselje, shvate koliko su bili potišteni.

Ne možete lečiti rak ako ga niste otkrili. Ne možete se rešiti pamučnog žiška sa svoje farme ako ga niste otkrili. Prva stvar koja vam je potrebna je da postanete svesni svojih negativnih osećanja. Kojih negativnih osećanja? Na primer zlovolje. Osećate zlovolju i smušenost. Osećate mržnju prema samima sebi, ili krivicu. Osećate da je život besciljan, da nema smisla; povređeni su vam osećaji, osećate se živčano ili napeto. Dođite prvo u dodir s tim osećanjima.

Drugi korak (u ovom programu od četiri koraka) je da je taj osećaj u vama, a ne u stvarnosti. To je tako očita stvar, ali mislite li da to ljudi znaju? Ne znaju, verujte mi. Imaju doktorate i rektori su raznih univerziteta, ali nisu to shvatili.

U školi me nisu učili kako se živi; učili su me sve drugo. Kao što je jedan čovek rekao: “Stekao sam prilično dobro obrazovanje. Trebalo mi je dosta godina da to prebolim.”

Ponovite ovaj program hiljadu puta:

1. Prepoznajte negativna osećanja u sebi;

2. Shvatite da su ta osećanja u vama, a ne u svetu;

3. Nemojte na njih gledati kao na nešto što je sastavni deo “ja” – te stvari dolaze i odlaze;

4. Shvatite da, kada se vi promenite, sve će se promeniti.

SEDAM PITANJA NA KOJA VAM ŽENA NEĆE ODGOVORITI

NE BACAJTE TALOG OD KAFE: ZAČUDIĆETE SE KAD VIDITE KOLIKO JE KORISTAN