in

VELIKE RIJEČI DUŠKA RADOVIĆA O NAJBITNIJIM BIĆIMA, NAŠOJ DJECI, KAO OPOMENA

Za mene su prava djeca ona koja još ne idu u školu, koja tek počinju da uče, misle i govore. E, jedino su ona u stvari još ona zdrava, autentična, originalna i jedino još ona imaju sačuvanu tu originalnost i u mišljenju i u izrazu.

Eto, kada uzmete onu knjigu “Olovka piše srcem”, vi kao pisac morate zavidjeti na toj nenamjernoj originalnosti tog nerazvijenog dječjeg intelekta i duha, do kakvih se sjajnih misli dolazi neznanjem i spontanošću.

U tom smislu su mala djeca za mene velika inspiracija u toj velikoj slobodi prema navikama, šemama, klišeima itd. Ona nemaju pojma ni o čemu! Kada pišem za djecu i ja bih voleo da sam toliko čedan i oslobođen svih kalupa i da progovorim iz ove svoje pameti toliko čedno i čisto.

Ne postoji ništa draže od mišljenja male djece i načina na koji ga ona formulišu: on je uvijek nepogrešiv. Kada je bio mali, moj sin mi je rekao: “Toliko sam gladan kao da sam žedan.” To ne mogu ja da izmislim! Dheca su stvarno nepogrešiva u svojim formulacijama. To mi je neki ideal.

Kad bih ja umeo…?

SEDAM ŽVOTNIH SITUACIJA U KOJIMA NE TREBATE OSUĐIVATI VAŠU PRIJATELJICU

SAMOĆA JE OZBILJNA BOLEST, TEŽA OD ZAVISNOSTI ILI GOJAZNOSTI