in

Test: Kako definisati karakter uz pomoć prstiju

Sastaviti ruke ukrštajući prste

Veliki prst koje ruke je ostao gore? Ako je lijeve – upiši broj 1, ako je desne – broj 2.

Zažmirite na jedno oko kao da ciljate u zamišljeni cilj.

Koje je oko ostalo otvoreno? Ako je lijevo – pišite 1, ako je desno – 2.

Prekrstite ruke na grudima.

Koja je ruka ostala gore? Lijeva – 1, desna – 2.

Aplaudirajte.

Kada aplaudiraš, koja  ruka se nalazi gore? Ako je  lijeva – piši – 1, ako je desna – 2.

U nastavku saznajte rezultate ovog testa:

Mozgalica za koju kažu da je može riješiti samo 8% osoba

Točak života: Da li ste zadovoljni svojim životom?