in

Merkur do 19. marta prolazi kroz znak Riba: Emocije će biti jače od logike a to će se najviše odraziti na Blizance, Strelce, Device i Ribe

Merkur u astrologiji simbolizuje način razmišljanja i komunikacije, sposobnost analize i logičkog zaključivanja, način kretanja i sposobnost snalaženja i orijentacije u prostoru. Znak Riba simbolizuje sintezu, sveopšte i objedinjuje delove u jedinstvenu celinu.
Predstavljen je okeanom, jer su Ribe znak elementa vode. Merkur je u Ribama u znaku svog pada. Nakon što je sakupio svo neophodno znanje na svom evolutivnom putu, sistematizovao ga i proširio novim idejama i načinima povezivanja, Merkur je došao do kraja svog puta i vratio se svom izvoru – znaku Riba u kom se sadrže sve spoznaje Univerzuma koje jedan ljudski um vođen logičkim razmišljanjem i analizom može da dokuči, a što je simbolizovano Merkurom. Ipak, Ribe nisu znak gde Merkur može da logički razmišlja i da ispolji svoju suštinu na adekvatan način.
On kao simbol našeg uma i načina razmišljanja u svom razvoju sledi prvo princip logike i analitike gde upoznaje i klasifikuje iskustva kroz koja prolazi tako što ih razlaže na delove i svaki deo svrstava u određene grupe, da bi kasnije te delove poredio jedne sa drugima i spajao ih u logički objašnjive celine putem sinteze. Apstraktan način razmišljanja koji se sadrži u znaku Riba nije ono u čemu se Merkur najbolje snalazi. Njemu je potreban jasan put, jer on simbolizuje i puteve, kretanje, saobraćaj.
U Ribama ne postoji onaj vid jasnoće koji je Merkur potreban da bi mogao da se dobro snalazi i orijentiše. Ribe su velika voda i tu je Merkur zaronio u okean kome ne vidi početka ni kraja. On pripada vazdušnom i zemljanom elementu gde svaki pojam ima svoj opipljivi dokaz, što nam pomaže da budemo sigurni u ono što znamo i o čemu govorimo, jer uvek možemo da se oslonimo na čvrste materijalne činjenice i dokaze. Takođe, Merkur ima neprestanu potrebu da se kreće. On ne može da bude dugo pasivan i da boravi na istom mestu duži period vremena. Potrebna mu je aktivnost.
U vodenom elementu koji je osnova znaka Riba i koji je pasivne prirode sadrže se osećaji i emocije koje su u ovom znaku vrlo snažne i duboke, a to je ono što Merkur ne može da razume, jer su osećaji uvek jači od razuma i dominiraju nad razumom. To se ogleda i u samom simbolu Merkura gde su osećaji predstavljeni polukrugom koji se nalazi na vrhu. Simbol Merkura se sastoji od jednokrakog krsta u podložju, kruga u sredini i polukruga koji se oslanja na vrh kruga.
U svakodnevnom životu smo svi doživeli situacije u kojima smo bili preplavljeni emocijama ili primarnim osećajima kao što su npr. strah, kada smo samo reagovali bez ikakvog prisustva razuma. U tim trenucima kada nas preplave osećaji i emocije mi nismo sposobni da uz pomoć razuma planiramo i kontrolišemo svoje reakcije. Tu naši urođeni instinkti koji se nalaze ispod praga budne svesti, koji su sadržani u nižem ili animalnom delu naše prirode preuzimaju primat i mi samo reagujemo.
U znaku Riba Merkur je sa svih strana preplavljen upravo osećajima kojima ne zna da upravlja jer nisu sastavni deo njegove prirode. Zaronjen u okean, Merkur ne vidi nikakav pravac, nikakav put. Sve mu deluje mutno. Isto kao kada zaronimo u vodu otvorenih očiju. Mi možemo da gledamo u vodi, ali ne možemo da vidimo jasno. Nema jasnih pravaca i puteva u vodi. Možemo da se orijentišemo samo ako smo dovoljno istrenirani da osećamo vodene struje i tanane razlike u temperaturi i kvalitetu vode, a to opet ne možemo izvesti umom, već samo oslanjajući se na osećaje. Merkur je simbol reči i komunikacije. U vodi mi ne možemo razgovetno da govorimo, a zvuke čujemo prigušeno i nejasno. Ribe su simbol morske vode, pa čak ni žeđ ne možemo da utolimo.
A kako razmišljamo u znaku Riba? Naša svest je ovde zamućena. Merkur ovde nema jasnu percepciju. Kada sve ovo realno sagledamo, zaključujemo da nam je Merkur ovde beskoristan. Ovo je zapravo mesto gde naša budna svest ne funkcioniše. Ovde Merkur pada u nesvest ili u san. Odlazi na odmor koji mu je neophodan.

NEDELJNI HOROSKOP OD 6. do 12. MARTA 2023: Pojaviće se novo svetlo na vašem ljubavnom nebu

NEDELJNI HOROSKOP OD 13. do 19. MARTA 2023: Pred vama su lepe ljubavne prilike koje niste očekivali