in

PRAVO POREKLO I ZNAČENJE TVOG IMENA: PRONAĐI SVOJE IME, SAZNAJ ODAKLE POTIČE I ŠTA ZNAČI

Poreklo i značenje imena na slovo “B”

BOŽANA / BOŽICA

U korenu ovog imena je reč “bog”. Ono označava duhovnu osobu. Prevod je iz grčkog “Theope” u značenju božanstvena. Od ovog imena izvedeno je ime Žana.

BISERA / BISERKA

Ime nastalo po biseru – simbolu čistote, beline, savršenstva. Reč “biser” sinonim je za nešto najlepše, najsavršenije i izuzetno. Od ovog imena izvedena su imena Bisa, Bisenija…

BOJAN / BOJANA

Ime Bojan je slovensko muško ime. Postoji nekoliko tumačenja porekla ovog imena. Prema jednom od njih, ono vodi poreklo od reči “boj” i “bojevati” i da označava borca, odnosno ratnika.

Potpuno suprotno ovome je mišljenje da je ovo ime izvedeno od “bojati se”, i da označava onog ko se boji, ko je plašljive prirode. Daje se sa ciljem da osoba u životu bude oprezna, ili da je se zle sile plaše, ako uzmemo da označava osobu koje se boje. Spada u negativna imena poput imena Jagoš, Grdna i slično koja su se nadevala deci da od njih odbiju zle duhove.
Postoji i tumačenje da je ovo ime izvedeno od reči “boja” i da označava osobu vedrog i razigranog karaktera.

BRANKO / BRANKA

Ime Branko vodi poreklo od glagola “braniti”. Ostali oblici ovog imena su Brankica, Brana, Brane, Bane, Brane… Daje se osobama koje treba da postanu zaštitnici, čuvari…

BOSILJKA / BOSA

Ime je domaćeg porekla. Nastalo je po nazivu ukrasne, začinske i lekovite biljke “bosiljak”. Postoji i mišljenje da vodi poreklo porekla iz grčke reči “basileios” u značenju “carski”, što ga dovodi u vezu sa imenom Vasilija / Vasilije. Ime potiče iz novijeg vremena kada se u narodu razvio običaj davanja imena po nazivu cveća. Od ovog imena izvedena su imena Bosa i Boska.

BRANIMIR

Branimir je muško staroslovensko ime. Predstavlja složenicu od dve reči: “braniti” i “mir”. Ženski oblik ovog imena je Branimirka. Osobe sa ovim imenom su požrtvovane i osetljive na nepravdu.

BILJANA / BILJAN

Ime Biljana je žensko srpsko i makedonsko ime. Najverovatnije vodi poreklo od reči biljka. Skraćeni oblik ovog imena je Bilja.

BARBARA

Varijanta imena izvedenog od reči “varvarin”. Ime potiče od grčkog “barbar” što znači “tuđ”. Latinski “barbarus” znači strani i divlji. Ime je postalo popularno najviše zbog Svete Barbare, a ne zbog svog izvornog značenja.

BORIS / BORISLAV / BORISAV / BORISAVKA / BORISLAVKA

Ime Boris nam je došlo od Rusa, na prelasku iz 19. u 20. vek. Ime Boris je zapravo skraćenica od Borislav. U korenu imena Borislav je “borba” i “slava”. Označava ratnika i borca.

BORKA / BORKO

U korenu ovih imena su dva pojma “bor” kao drvo i kao borba. U zavisnosti od toga u kom smislu uzimamo koren ovog imena, ono se može odnositi na želju roditelja da im dete bude visoko i stameno, dugovečno poput bora ili dobar borac, ratnik.

BEBA

Beba je ime koje domaća narodna tvorevina. Nastalo je od imenice beba koja označava slatka, mila, malena, mlada…

Poreklo i značenje imena na slovo “C, Č, Ć”

CVETAN / CVETANA / CVETKO / CVETA / CVETANKA

Značenje ovih imena dolazi od imenice “cvet”.

CECA

Kraći oblik imena Svetlana – staro slovensko ime izvedeno od pridevа svetlo i imena Anа. Predstavlja onu onu koja zrači, svetli, obasjava.

ČARNA

Čarna je žensko ime domaćeg porekla. Dva su mišljenja o tome na šta se ovo ime odnosi. Ukoliko uzmemo da potiče od reči “čar” – može značiti čarobna, očaravajuća, ona koja opčinjava. S druge strane, postoji tumačenje po kojem ovo ime nosi značenje “crna”.

ČEDOMIR / ČEDA / ČEDOMIRKA

Domaće ime složeno od slovenskih osnova. U sebi sadrži dve reči: “čedo” – što je reč kojem se majka od milošte obraća svome detetu, i “mir”- čest nastavak u slovenskim imenima. U prenesenom značenju ovo ime roditelji daruju detetu da bi bilo zdravo, mirno, zadovoljno i u miru. Može označavati i osobu mirnu kao čedo – u smislu čistote, dobrih namera, smirenog karaktera, ili onog ko čuva dečji mir.

ČUBRILO

Čubrilo je muško ime nastalo u narodu od reči “čubra” koja označava biljku čubricu, čubar – začinsku i lekovitu biljku koja poboljšava varenje i pročišćava organizam. Daje se u želji da osoba bude dopadljiva. Drugi oblici ovog imena su Čubra, Čubran i Čubro.

ČASLAV / ČASLAVKA / ČASLAVA

Imena složena od slovenskih reči “čast” i “slava”. S druge strane moguće je da se radi o spoju reči “čajati” – što znači čekati i “slava” koja se često koristi u slovenskim imenima. U tom smislu me označava nekog ko čeka slavu, ko očekuje slavu.

ČEDOLJUB

Složeno slovensko ime od reči “čedo”, što je reč kojem se roditelji od milošte obraćaju svome detetu i reči “ljubiti”. Označava osobu koja voli decu, ume sa decom, ili koja je mila, ljupka, draga, blaga.

ĆAMIL / ĆAMILA

Ime vodi poreklo iz arapskog jezika. U osnovi mu je reč “kamil” – što znači savršen ili potpun. Još neke varijante ovog imena su Ćama, Ćamo, Kjamil…

ĆAZIM / ĆAZIMA

Ime vodi poreklo iz arapskog jezika od reči “Kazim” što označava onog ko je staložen, smiren, pribran, suzdržan, koji se savladava u ljutnji. Drugi oblik ovog imena je Kjazim.

ĆIRILO

Ćirilo je muško ime čije značenje vodi poreklo od grčke reči kiros što znači gazda, gospodin. Drugi oblici ovog imena su Ćirila, Ćile, Ćira, Ćirijana, Ćirica, Ćirka, Ćirko, Ćiro Kira, Kirilo, Kiro, Kića, Kićina, Kićo…

Reć “Kir” koja vodi poreklo od grčke reči “kiros”, pored toga što označava gazdu, velmožu, gospodara, vladara, zapovednika, upotrebljava se kao sastavni deo ličnih imena npr. Kir-Janja.

Iz antičkog vremena sačuvan je monumentalni nadgrobni spomenik-mauzolej iz doba Persijskog carstva, Kiri Velikom iz 5.v.p.n.e, čijim se oblikom inspirisao Ivan Meštrović pri izradi spomenika neznanom junaku na Avali.

VELIKI LJUBAVNI I ŽIVOTNI HOROSKOP ZA APRIL 2021: PRVO RASKID A ONDA TI KONAČNO STIŽE PRAVA LJUBAV KOJU SI DUGO ČEKALA

13 EMOTIKONA KOJE KORISTIMO POGREŠNO: OVO JE NJIHOVO IZVORNO ZNAČENJE