in

PRAVO POREKLO I ZNAČENJE TVOG IMENA: PRONAĐI SVOJE IME, SAZNAJ ODAKLE POTIČE I ŠTA ZNAČI

Poreklo i značenje imena na slovo “M”

MARIJA / MARIJO / MARIJAN / MARJAN / MARA / MARICA

Marija je biblijsko ime. Isusova Majka je bila Marija. Upravo s obzirom na nju, Marija je vekovima najraširenije ime u hrišćanskim zemljama, s vrlo mnogo verzija, a često i u sklopu s drugim imenima.

Naš je oblik ovog imena potiče od latinskog izgovora: Maria. U izvornom hebrejskom jeziku je Mirjam. U aramejskom jeziku ime se izgovara Mariam, pa jedno tumačenje kaže da dolazi od reči “mar(a)” – gospođa, uzvišena ili prema staroegipatskoj reči “mry(t)” – ona koju Bog ljubi, koja je voljena.

Drugi tumače da hebrejska reč Mirjam dolazi od hetitske reči (imena) Maria u značenju koja je kao koplje (reč mari, naime, znači koplje).
Reč “mare, maris” na latinskom znači more. Na hebrejskom “mir” znači gorko, a “jam” more, tako da ime Mirjam bukvalno znači “gorko more”.

Drugi oblici ovog imena su Marijela, Marijeta, Marizela, Marijojla, Marijola, Marika, Mariola, Marislav, Marula, Maruša, Maša, Mašan, Mašinka, Marie, Meri, Mia, Ria, Mija i Molka…

MARIO

Ovo je ime stare rimske porodice, a poreklo mu nije sasvim jasno. Jedni ga povezuju s imenom rata boga “Mars” ili “mas” / “Maris” “muški”.

Drugi ga vezuju za biblijsko ime Marija, pa tvrde da su i Marijo i Mario samo muške varijante tog imena. Pogledajte tumačenje za ime Marija.
Imena koja počinju sa “mar-” često se daju deci u primorskim mestima, zbog toga što na latinskom “mare” znači more.

MARIN / MARINA / MARINKO

Imena koja u osnovi imaju reč “mar” (mare, maris) što na latinskom znači more.

MARKO

Poreklo ovog imena nije sasvim izvesno. Postoji teorija po kojoj se ime Marko vezuje za latinsko prezime i ime Marcus. Otud se smatra da je izveteno od reči “mart” i “kos”, što ima značenje “posvećeno Marsu, rimskom bogu rata”. Takođe je moguće da vodi poreklo od imena Martius – što znači jednostavno “rođen u martu”. Otud je ime je često davano osobama koje su bile rođene u mesecu martu.
Moguće je i da ima nekakve veze sa morem, pošto je “mare” na latinskom naziv za more.
Jedno je od najpopularnijih hrišćanskih muških imena, duboko ukorenjenim u svim hrišćanskim narodima.

MARTA

Marta (Martha) je ime hebrejskog porijekla i znači “gospođa” ili “vladarka”. U Bibliji je Marta iz Betanije sestra Lazara.

MARTIN / MARTINA

Ime je izvedeno od rimskog prezimena “Martinus”, ili “Martius”, koje vodi poreklo od rimskog Boga rata – Marsa, po kojem je i mesec mart dobio ime.

MAŠA

Ovo je takođe varijanta imena Marija, tj. njegova skraćena verzija. U Rusiji je zastupljeno više od dvadeset različitih formi imena Marije, a Maša je jedno od najčešćih, ali se u ovoj formi retko daje devočicama danas. Pre se ovako zovu ruske bake od milja, kojima je pravo lično ime u stvari Marija.

MILA

Ovo je varijanta imena Milicа, Milosаvа, Rаdmilа, Ljudmila i slično. Ime je izvedeno od prideva “mio, mili” koja je veoma zastupljena u mnogim slovenskim imenima u značenju “mila i draga”.
Iz ovog pridjeva izvedena u mnoga imena Milica, Milka, Miloš, Milutin, Milan, Milana, Milanija, Milanko, Milanče, Mile, Milen, Milenka, Milenko, Milentije, Mileta, Milika, Milinko, Milkan, Milkica, Milo, Miloica, Miloje, Milojica, Milojka, Milojko, Milonja, Milun, Miluna, Milunka, Miluinka, Milutinka, Milča, Milša, Milja, Miljan, Miljana, Miljenko, Miljko, Miljojka i Minja.

MILIJANA

Ime je izvedeno iz latinskog “Aemilius”, što je bilo prezime jedne veoma ugledne rimske porodice u izvornom znacenju “takmičiti se”. Ime je posle antike skoro potpuno isčezlo, i postalo je opet naglo popularno posle Rusoovog romana „Emil, ili o vaspitanju“ koji je izdat 1762.. Kalendarsko je ime. razne varijante ovog imena su rasprostranjena kod svih evropskih naroda od najstarijih vremena do danas.
Po drugom tumačenju, ovo je samo još jedna varijanta imena Mila, tj. ime nastalo od prideva “mila” i znači draga.

MILKA /MILAN / MILENA / MILANA / MILANKA / MILENKO / MILENA / MILENKA / MILOSAV / MILOSAVA / MILOSAVKA / MILISAV / MILISAVA / MILISAVKA / MILIVOJ / MILIVOJE / MILOJKO / MILOJKA / MIODRAG / MILIDRAG / MILORAD / MILEVA / MILUN / MILUNKA

Sve su ovo imena koja u osnovi imaju pridev “mio” u značenju mio i drag. Neka od njih imaju nastavke “-sav” u značenju slav, kao kod imena Milosav u značenju “onaj kome je slava mila”, ili “ko je drag i slavljen”; neka opet nastavak “-voj”, kao kod imena Milivoj u značenju “onaj koji voli da ratuje”, “onaj ko rado ide u rat”; neka imaju za nastavak reč “rad”, poput imena Milorad, u značenju “onaj ko voli da radi”.
“Mir”, “rad”, “voj”, “slav” i “dar” su najčešći nastavci u domaćim imenima, jer su, pored čistote i lepote, rat i mir, vojna, slava i darovi bili najznačajniji pojmovi i vrednosti u ratničkoj prošlosti ovdašnjih naroda.

MIROSLAV / MIROSLAVA

Prastara slovenska imena sastavljena od reči “mir” i “slava”. Značenje imena je bukvalno “onaj ko slavi mir”.

MIOMIR / MIOMIRA / MIOMIRKA

Imena sastavljena od reči “mir” i “mio”. Značenje imena je ” Onaj kome je mir mio”

MOMIR

Ovo je varijacija na arhaično ime Mojmir i daje se detetu u želji da živi u miru.

MILOVAN / MILOVANKA

Trpni pridev od glаgolа “milovаti” uzet zа lično ime koje ima značenje: “onaj koga miluju, koji je milovan”. Daje se u želji da dete život mazi i da bude voljeno.

MILENTIJE

Postoje dve pretpostavke u vezi ovog imena. Po jednima, ovo je ime samo varijanta imena Meletije – što je ime hrišćanskog svetitelja i znači “brižljiv i radan”. Drugi, pak, smatraju da ime Milentije spada u grupu imena izvedenih iz prideva “mio” i odnosi se na milu i dragu osobu.

MILJAN / MILJEN / MILJKO

Jedni tvrde da se “milj” na početku ovih imena odnosi na pridev “mio” i jednostavno označava dragu i milu osobu. Po drugima ovo ima više veze sa rečju “omiljen, miljenik, milje”. U svakom slučaju nema velike razlike u tumačenju značenja. U oba slučaja, ova imena predstavljaju voljenu i dragu osobu, milu ili čak omiljenu drugima.
Moguće je i da su ovo samo varijacije na imena poput Smiljan, Smiljana i odnose se na cveće smilje, za koje se u narodu verovalo da nikada ne vene, pa u prenesenom značenju ova imena izražavaju želju roditelja da im potomak bude dugovečan, a da glas o njemu bude večan.

MAKARIJE

Ime je grčkog porekla, nastalo od grčke reči “makarios” što znači blažen, srećan.

MANOJLO / MANE / MANOJLE

Manojlo je muško ime nastalo je od grčkog imena Manouel koje je varijanta od Ennanouel, poreklom od starohebrejske reči “immanuel” što znači “Bog je sa nama”.

MINJA

Ime koje se može davati i sinovima i kćerkama, mada na portugalskom “minja” znači “mala devojčica”. Poreklo imena nije sasvim poznato. Neki pretpostavljaju da je samo varijacija na ostala imena koja u osnovi imaju reč “mio”, u značenju mio i drag. Drugi opet kažu da je ovo varijacija na ime Mina – koje opet najverovatnije predstavlja skraćenicu od Emina, Jasmina ili Milena (pogledajte tumačenja ovih imena).

MATEJA / MATIJA / MATIJAŠ / MATEA

Ovo su sve varijacije na starohebrejsko ime “Mattitjah” što u prevodu znači “dаr Božji”.

MAKSIM

Ime je latinskog porekla nastalo od prezimena Maximinianus koje je izvedeno od reči “maximus” što znači “nаjveći”. Kаlendаrsko je ime. Drugi oblici ovog imena su Maksa i Makso.

MONA

Mona je žensko ime. Ovo ime ima više značenja u zavisnosti od porekla. Ime Mona na arapskog znači želja, na engleskom znači mala plemenita osoba, na sanskritskom znači sama, na irskom znači aristokratska osoba, dok na španskom jednostavno znači “lepa”. Ime takođe može biti skrećenica raznih imena kao što su Simona, Monika , Ramona…
Takođe je moguće da proizlazi iz latinskog “monachus” što znači “monah”, “redovnik”, “sveštenik”.

MIONA

Postoje dva uverljiva tumačenja porekla ovog imena. Po jednome, Miona je žensko ime domaćeg porekla od glagola “milovati”, koji je uzet za lično ime, pa znači “ona koja je milovana, mažena”.
Po drugima je moguće da ovo ime dolazi od glagola “miti, umiti, umivati”, pa u prenesenom značenju ovo ime predstavlja umivenu, čistu, svežu osobu.

MAGDALENA / MAGDA

Ime je starogrčkog porekla i znači “ona koja potiče iz Magdale” (mesto na Galilejskom jezeru), ali i znači osobu koja je čvrsta kao kula. Ime je poznato zbog Marije Magdalene, koja je bila bliska učenica i pratilja Isusa. Prvobitno je bilo Marija iz Magdale da bi se vremenom osamostalilo u lično ime.

MAJDA

Majda je žensko ime arapskog porekla. Značenje imena je: sto sa gozbom, trpeza, jelo. Drugi oblik ovog imena je Maida.
Neki ipak ovo ime vezuju za reč “majdan” u značenju “bogat izvor”, “nalazište”, ili “mejdan”, tj. “megdan” u značenju “obračun”, “boj”, “dvoboj”. U oba slučaja se radi o turskim usvojenicama.

MELISA / MELITA

Ime je grčkog porekla i znači “pčela”. (od grčkog mélitta, mélissa), ili “slatka kao med”, “medena”. U grčkoj mitologiji, Melisa je nimfa koja se brinula o Zevsu kad je bio dete. Za ovo ime je na žalost povezana po internetu rasprostranjena priča, da ime potice iz doba ranog komunizma koja glasi ovako: “Tada je nastalo ime Melisa i to od početnih slova u prezimenima Marx, Engels, Lenjin i Staljin”. Priča je iskonstruisana i potpuno netačna. Ime Melisa je u raznim varijantama rasprostranjeno širom sveta.

MIRKO

Kao mnoga slovenska imena, ime je izvedeno je od reči “mir”. Ime je nastalo kao skraćenica imena koje sadrže u sebi ovu osnovu, kao što su Miroslav, Dragomir itd.

MITAR

Ovo je varijanta imena Dimitrije. Ime potiče iz grckog “Demetrios” u znacenju “zemljin rod”. U Srbiji se sveti Dimitrije praznuje i kao krsna slava Mitrovdan. U grčkoj mitologiji, Demetra je boginja žita i plodnosti, negovateljica mladih i zelene zemlje, čuvarka braka i svetog zakona. Od ovog imena su na našem podneblju izvedena su imena Gmitra, Dimitar, Dimitrij, Dimitrija, Dimšo, Dmitar, Dmitra, Mita, Mitar, Mitko i Mitra. U raznim varijantama ime je popularno širom hrišćanskog sveta.

MIJAT / MIHAJLO

Muška imena hebrejskog porekla. Potiču iz starohebrejskog “Micha el” (mi-ka-el) u značenju “jednak Bogu”, “ko je kao Bog”. Po jevrejskom i hrišćanskom predanju tako se zove prvi od sedmorice arhanđela, starešina svih anđela, pobednik nad Luciferom, otelovljenim u obliku aždaje. Drugi oblici ovog imena su Mihael,Mihaela, Mijailo, Mijalko, Mihailo, Mijo, Mijuško, Mika, Mikailo, Mikan, Miki, Mikica, Miko, Miha i Mihana.

MLADEN / MLADENKO /MLAĐEN / MLAĐAN / MLAĐA / MLADENA / MLADENKA

Naše domaće, slovensko ime izvedeno od reči “mlad” koja je veoma zastupljena u mnogim slovenskim imenima u značenju “zauvek mlad, mladolik, čio i vitalan”.

MOMČILO / MOMA / MOMO

Staro srpsko ime. Vodi poreklo od slovenske osnove “momak (momče)” prenosno “mladić, đetić, slobodan, vetropir”. U bukvalnom smislu znači momčina.

MRĐAN / MRĐEN

Mrđan je muško ime nastalo od glagola mrditi se, mrgoditi se. Značenje ovog imena je “mrgud”. Drugi oblik ovog imena je Mrđen, Mrgud, Mrdelja.

MERIMA

Po jednom tumačenju, ovo je varijacija na ime Merjema, Mirjam, što je opet varijacija na ime Marija (pogledati tumačenje imena Marija).
Po drugom tumačenju, ovo ime je arapskog porekla, a značenje mu je “gorka”, “uporna”, ali i “majka Isa (Isusa)”. Drugi oblici ovoga imena su Merim, Mejrema i Merjema.

MILOŠ

Naše domaće, slavensko ime zastupljeno uglavnom među Srbima ali i među Česima, Poljacima i Slovacima a izvedeno je od reči “mil, mio, mili” koja je veoma zastupljena u mnogim slovenskim imenima u značenju “mio i drag”.
Nastavak “-loš” u ovom imenu se verovatno odnosi na reč “milost”, “od milošte” – što znači “od milja, od dragosti”. Tako od milošte za Svetlanu lažemo Ceca, za Gordanu Goca, za Radmilu Rada, od milošte štipamo decu za obraze i slično… Miloš bi u tom smislu bio draga osoba, milostiva, milosrdna osoba.

VELIKI LJUBAVNI I ŽIVOTNI HOROSKOP ZA APRIL 2021: PRVO RASKID A ONDA TI KONAČNO STIŽE PRAVA LJUBAV KOJU SI DUGO ČEKALA

13 EMOTIKONA KOJE KORISTIMO POGREŠNO: OVO JE NJIHOVO IZVORNO ZNAČENJE